Hoofd- » basics » Sublimatie in gedragspsychologie

Sublimatie in gedragspsychologie

basics : Sublimatie in gedragspsychologie
We ervaren allemaal van tijd tot tijd ongewenste impulsen of driften. Hoe we met die gevoelens omgaan, kan echter het verschil betekenen tussen acceptabel of onacceptabel gedrag. Op een verkeerde manier handelen op deze aandringen kan ongepast zijn, dus het is van cruciaal belang om manieren te vinden om met dergelijke verlangens om te gaan. Een manier waarop mensen met dergelijke driften omgaan via een proces dat in de psychologie bekend staat als sublimatie. Door sublimatie kunnen mensen ongewenste impulsen omzetten in iets dat minder schadelijk en vaak zelfs nuttig is.

Hoe werkt sublimatie ">

Overweeg wat er zou kunnen gebeuren als je merkt dat je wordt boos. Een emotionele uitbarsting is een manier om met dergelijke gevoelens om te gaan. Maar dergelijke uitingen van emotie kunnen op meerdere manieren schadelijk zijn. Je merkt misschien dat je beschadigde relaties hebt en een reputatie als heethoofd.

In plaats van woedend weg te vliegen, wat als je die boze emoties zou kanaliseren in een soort fysieke activiteit, zoals je huis schoonmaken? Je zou een paar uur boos door je keuken en badkamers kunnen schrobben. Zodra je gevoelens van frustratie uiteindelijk verdwijnen, blijft er een positief resultaat over - een sprankelend schoon huis. Dit is een voorbeeld van hoe sublimatie negatieve impulsen kan omzetten in gedrag dat minder schadelijk en zelfs productief is.

Sublimatie in de psychoanalyse

Het concept van sublimatie speelt een belangrijke rol in de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud. Sublimatie is een soort afweermechanisme, een onbewuste psychologische afweer die de angst vermindert die kan voortvloeien uit onaanvaardbare driften of schadelijke stimuli.

Volgens de psychoanalytische theorie van Freud zijn er drie componenten van persoonlijkheid. De id is de eerste die zich vormt en dient als de bron van het libido of de energie die gedrag stuurt. De id is primitief en basic, samengesteld uit alle driften en verlangens die vaak sociaal onaanvaardbaar zijn als we er gewoon naar handelen wanneer we maar willen.

Het ego komt later tijdens de kindertijd naar voren en is het deel van de persoonlijkheid dat heerst in het identiteitsbewijs en het conform maakt aan de eisen van de realiteit. In plaats van alleen op aandringen te handelen, dwingt het ego ons om met deze verlangens op een meer realistische manier om te gaan.

Ten slotte is het superego het onderdeel van de persoonlijkheid dat bestaat uit alle moraal, regels, normen en waarden die we van onze ouders en onze cultuur hebben geïnternaliseerd. Dit deel van de persoonlijkheid streeft ernaar ons moreel te laten gedragen. Het ego moet dan bemiddelen tussen de primaire driften van de id, de moralistische normen van het superego en de realistische eisen van de werkelijkheid.

Sublimatie is een van deze manieren dat het ego de angst vermindert die kan worden gecreëerd door onaanvaardbare driften of gevoelens. Sublimatie werkt door negatieve en onaanvaardbare impulsen te kanaliseren in gedrag dat positief en sociaal acceptabel is. Freud beschouwde sublimatie als een teken van volwassenheid waarmee mensen zich beschaafd en acceptabel kunnen gedragen. Dit proces kan ertoe leiden dat mensen activiteiten ondernemen die beter zijn voor hun gezondheid of zich positief, productief en creatief gedragen.

Freuds idee van sublimatie ontstond tijdens het lezen van het verhaal van een man die als kind dieren martelde en later chirurg werd. Freud geloofde dat dezelfde energie die ooit het sadisme van het kind dreef, uiteindelijk werd gesublimeerd in positieve en sociaal aanvaardbare acties die anderen ten goede kwamen.

Voorbeelden van sublimatie

Deelname aan sport en atletische competitie kan soms een voorbeeld zijn van sublimatie in actie. In plaats van te handelen op onacceptabele drang om met anderen te vechten, kunnen mensen competitiesporten beoefenen om te domineren en te winnen. Dit kan zich ook uitstrekken tot het uitoefenen van activiteit. Stel je voor dat je ruzie krijgt met je buurman. Je gevoelens van woede kunnen een drang creëren om fysiek naar de buurman toe te slaan. Omdat dergelijke acties ongepast zijn, kun je omgaan met je gevoelens van frustratie door te gaan joggen. Door sublimatie kun je je ongewenste impulsen omzetten in een actie die je boosheid verdrijft en je eigen fysieke gezondheid ten goede komt.

Enkele andere voorbeelden van sublimatie in de echte wereld:

  • Je hebt een drang om je partner ontrouw te zijn. In plaats van te handelen naar deze onaanvaardbare driften, kanaliseert u uw gevoelens in projecten rond de tuin.
  • Je wordt radeloos aan het einde van een relatie. Om met deze negatieve emoties om te gaan, begin je poëzie te schrijven. Je bent in staat om je hartzeer en emotionele overstuur om te zetten in een creatieve activiteit.
  • U wordt berispt door uw manager op het werk. Je bent bang dat je je baan verliest, maar je besluit van je werk naar huis te lopen om na te denken en je frustraties los te laten. Deze activiteit geeft je niet alleen tijd om af te koelen en na te denken; het komt ook uw lichamelijke gezondheid ten goede.
  • Je hebt een bijna obsessieve behoefte om controle te hebben over zelfs de kleinste details in je leven. U sublimeert deze energie om een ​​succesvolle ondernemer en leider te worden.

Onderzoek naar sublimatie

In een onderzoek uit 2013, gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology, onderzochten onderzoekers of protestanten eerder geneigd waren taboe-gevoelens te sublimeren in creatieve inspanningen. Ze ontdekten dat personen die seksuele problemen ervoeren die verband hielden met angsten over taboe-verlangens, meer kans hadden om ook grotere creatieve prestaties te hebben dan degenen die geen seksuele problemen meldden of mensen met seksuele problemen die geen verband hielden met taboe-gevoelens. De onderzoekers suggereren dat hun studies 'mogelijk het eerste experimentele bewijs voor sublimatie vertegenwoordigen en een culturele psychologische benadering van afweermechanismen suggereren'.

Hoe kan sublimatie uw leven beïnvloeden

Dus welke rol kan het proces van sublimatie in uw leven spelen? Zoals Freud suggereerde, wordt sublimatie meestal beschouwd als een gezonde en volwassen manier van omgaan met driften die ongewenst of onacceptabel kunnen zijn. In plaats van te handelen op een manier die ons of anderen schade kan berokkenen, stelt sublimatie ons in staat die energie te kanaliseren in dingen die nuttig zijn. Dit afweermechanisme kan zelfs een positief effect hebben op uw gezondheid en welzijn.

Het is belangrijk om te onthouden dat sublimatie niet altijd duidelijk is, omdat het op een onbewust niveau werkt. Hoewel we soms in staat zijn om te zien hoe onze negatieve gevoelens ons ertoe kunnen bewegen op bepaalde manieren te handelen, zijn we ons vaak niet bewust van dergelijke dingen. Misschien zijn we ons nog minder bewust van de onderliggende afweermechanismen die aan het werk zijn.

Er is misschien ook geen direct verband tussen de oorzaak van de negatieve emotie en het gedrag dat het gevolg is van sublimatie. Hoewel uit eerdere voorbeelden bleek dat woede wordt gesublimeerd in fysieke actie, kunnen dergelijke gevoelens leiden tot verschillende gedragingen. Frustratie en woede kunnen ertoe leiden dat iemand een ontspannende hobby beoefent, zoals vissen of schilderen, bijvoorbeeld.

Een woord van Verywell

Sublimatie kan een krachtige invloed hebben op gedrag, hoewel we er zich grotendeels niet bewust van zijn. Hoewel dit afweermechanisme op een onbewust niveau kan werken, kun je er inspiratie uit halen door opzettelijk manieren te vinden om meer gezond en productief gedrag te vervangen door schadelijk gedrag.

Aanbevolen
Laat Een Reactie Achter